Dullaart Administraties B.V.

Financiële administraties
Onze diensten


Wij kunnen de volgende diensten voor u uitvoeren


Administratieve dienstverlening


Vooral voor de ondernemers in het kleinbedrijf vormen de administratieve verplichtingen en beslommeringen vaak een ware last. Wij kunnen daar een verlichtende rol in spelen door de meeste administratieve werkzaamheden van
de ondernemer over te nemen. Dat kan betekenen dat wij de aangeleverde administratieve bescheiden op ons kantoor verwerken tot een correcte financiële administratie.

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij de boekhouding ten kantore van de cliënt op diens computersysteem bijwerken. De frequentie waarmee een en ander gebeurt, is afhankelijk van de informatiebehoefte en / of de fiscale verplichtingen.

Het verzorgen van de financiële administratie heeft uiteraard tot gevolg dat de gewenste tussentijdse en jaaroverzichten worden samengesteld.


Fiscale dienstverlening


Aansluitend op het samenstellen van de jaarstukken, verzorgen wij de aangiften inkomstenbelasting van de IB-ondernemer en de aangifte vennootschapsbelasting voor doorgaans de besloten vennootschappen. Deze fiscale werkzaamheden
kunnen wij uiteraard ook voor niet-ondernemers en particulieren verzorgen.

Bij onze advisering op fiscaal terrein maken wij veelvuldig gebruik van de diensten en expertise van fiscaal juristen en –adviseurs binnen ons “netwerk”.


Salarisadministratie


De “salarissen zelf doen” is een zware opgave die wij onze cliënten graag uit handen nemen. Door de korte communicatielijnen met ons kantoor – u weet precies wie u waarvoor moet hebben – en het feit dat we ook buiten de normale
kantooruren veelal bereikbaar zijn, is het makkelijk om personeelsmutaties en variabelen te communiceren, vragen beantwoord te krijgen en fouten snel te laten herstellen. Moeilijke formulieren, codelijsten en strakke tijdschema’s
kennen we daarbij niet. Communicatie in gewoon Nederlands en één op één.

De verzorging van de aangiften loonbelasting is een logisch uitvloeisel van de salarisverwerking. Dat geldt ook voor het aanleveren van informatie naar het UWV en het verzorgen van het jaarwerk.
Over


Dullaart Administraties B.V. is in 1993 gestart als eenmanszaak en in 1997 omgezet in de huidige besloten vennootschap. 


contact informatiEAdres:

Mozartlaan 46 B

2742 BN Waddinxveen

Telefoon: 0 6 -13 66 43 58

E-mail: mail@dullaart-administraties.nl