Onze diensten

Wij kunnen de volgende diensten voor u uitvoeren

Administratieve dienstverlening

Vooral voor de ondernemers in het kleinbedrijf vormen de administratieve verplichtingen en beslommeringen vaak een ware last. Wij kunnen daar een verlichtende rol in spelen door de meeste administratieve werkzaamheden van de ondernemer over te nemen. Dat kan betekenen dat wij de aangeleverde administratieve bescheiden op ons kantoor verwerken tot een correcte financiële administratie.

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij de boekhouding ten kantore van de cliënt op diens computersysteem bijwerken. De frequentie waarmee een en ander gebeurt, is afhankelijk van de informatiebehoefte en / of de fiscale verplichtingen.

Het verzorgen van de financiële administratie heeft uiteraard tot gevolg dat de gewenste tussentijdse en jaaroverzichten worden samengesteld.

Fiscale dienstverlening

Aansluitend op het samenstellen van de jaarstukken, verzorgen wij de aangiften inkomstenbelasting van de IB-ondernemer en de aangifte vennootschapsbelasting voor doorgaans de besloten vennootschappen. Deze fiscale werkzaamheden kunnen wij uiteraard ook voor niet-ondernemers en particulieren verzorgen.

Belangrijk is ook de fiscale planning die wij samen met de cliënt kunnen opstellen. Rekening houdend met de fiscale gevolgen, kunnen wij assisteren bij het nemen van strategische beslissingen op het gebied van rechtsvormkeuze, onroerend goed, acquisities, personeelsuitbreidingen e.d.

Bij onze advisering op fiscaal terrein maken wij veelvuldig gebruik van de diensten en expertise van fiscaal juristen en –adviseurs binnen ons “netwerk”.

Salarisadministratie

De “salarissen zelf doen” is een zware opgave die wij onze cliënten graag uit handen nemen. Door de korte communicatielijnen met ons kantoor – u weet precies wie u waarvoor moet hebben – en het feit dat we ook buiten de normale kantooruren veelal bereikbaar zijn, is het makkelijk om personeelsmutaties en variabelen te communiceren, vragen beantwoord te krijgen en fouten snel te laten herstellen. Moeilijke formulieren, codelijsten en strakke tijdschema’s kennen we daarbij niet. Communicatie in gewoon Nederlands en één op één.

De verzorging van de aangiften loonbelasting is een logisch uitvloeisel van de salarisverwerking. Dat geldt ook voor het aanleveren van informatie naar het UWV en het verzorgen van het jaarwerk.


Bedrijfsbegeleiding

Het komt voor dat de ondernemer even teveel aan het hoofd heeft. Bijvoorbeeld, er moet gereorganiseerd worden, een administratieve afdeling draait niet goed, een administrateur is langdurig uitgevallen of er zijn financiële problemen.

Op dat moment kan het nuttig zijn om Dullaart Administraties B.V. in te schakelen. Door de jarenlange ervaring in diverse branches en bedrijfstakken, kunnen wij vaak een nuttige hulp zijn bij het oplossen van tijdelijke problemen. Een steun in de rug op interim basis.


Managementondersteuning

Ook buiten administratieve werkzaamheden kan behoefte bestaan aan een back-up voor de ondernemer. Het kan goed zijn eens tegen elkaar aan te praten want vaak voelt een de ondernemer zich “eenzaam” in zijn bedrijf. De medewerkers doen vreselijk hun best en werken hard, maar er zijn toch altijd zaken die u niet met hen kunt of wilt bespreken.

U zult merken dat ons kantoor op dat moment een aangename rol kan vervullen. Daarbij komen al gauw ook andere aspecten aan de orde dan waarvoor de samenwerking werd gestart. Van het één komt het ander, en dat zal u goed bevallen.


Over

Dullaart Administraties B.V. is in 1993 gestart als eenmanszaak Bureau Verdegaal en in 1997 omgezet in de huidige besloten vennootschap. 

contact informatiE

Bezoekadres:
Hogeveenseweg 3-B
2731 LA Benthuizen
Telefoon: 0 6 -13 66 43 58

Postadres:
Postbus 40
2730AA Benthuizen
E-mail: mail@dullaart-administraties.nl